Print

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013, însoțit de Referatul de aprobare.

Proiect de Ordin| Referat de aprobare | Anexa 19 A | Anexa 39

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei - str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București  - sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.”.