- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Proiect Îmbunătățire Servicii Judiciare: Anunț “ Selectarea unui consultant individual: specialist în domeniile politici sociale de salvgardare și implicarea a părților interesate”

Terms of Reference Stakeholder Engagement & Social Safeguards Specialist [1] | Request for Curricula Vitae Consulting Services – Individual Consultant [2]