• Ministerul Justiției este Operator de Program pentru următoarele domenii de finanțare aferente sectorului „Justiție și afaceri interne”:

  A. Domeniul de finanțare "Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex"
  B. Domeniul de finanțare "Cooperarea și întărirea capacității judiciare"
  C. Domeniul de finanțare "Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate"

  Pentru mai multe informaţii cu privire la Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009-2014 se poate consulta pagina MJ dedicată programelor http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagina.aspx, site-ul partenerilor norvegieni http://www.eeagrants.org/, dar şi site-ul Ministerului Fondurilor Europene creat în acest sens http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/.

 • Proiectul „AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor”

  Parteneri: Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române (MAI -IGPR), Ministerul Afacerilor Interne - Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANTIP), Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale privind protecţia Copilului (FONPC), Asociaţia federativă „La Voix de l’Enfant” Franţa, Ambasada Franţei la București, Fundația “Terre des hommes”, DGASPC Dolj și DGASPC Cluj.
  Buget: 82.640 euro (contribuţie Asociaţia „Voix de l’enfant” şi Ambasada Franţei în România)
  Perioadă de implementare: aprilie 2013 – decembrie 2014

  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Îmbunătățirea practicilor existente în România în instrumentarea cauzelor cu minori în cadrul procedurilor judiciare.
  Rezultate:
  - Amenajarea şi dotarea cu echipament de înregistrare audio-video a două săli specializate în audierea minorilor aflați în diferite proceduri judiciare şi/sau administrative la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului (DGASPC) Dolj și Cluj;
  - Organizarea a două sesiuni de training pentru formarea a 30 de profesioniști (judecători, procurori, polițiști, asistenți sociali, consilieri de probațiune, psihologi, etc.) în tehnici de audiere a minorilor și în utilizarea sălilor de audiere a minorilor);
  - Organizarea unei vizite de studiu în Franţa, în cadrul cărora 10 practicieni care intervin în procedura de audiere, din România, Bulgaria şi Republica Moldova au beneficiat de un schimb de bune practici cu profesioniști francezi (magistrați, polițiști, medici, asistenți sociali, etc.).

  Continuare proiect ”AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor”: 2015- 2016
  Parteneri nou invitați:  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), Direcția Națională de Probațiune (DNP).

  Rezultate așteptate

  - amenajarea și dotarea unui spațiu de audiere la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București;
  - monitorizarea modului de utilizare a celor trei săli de audiere (Craiova, Cluj, București), în vederea formulării de recomandări pentru îmbunătățirea activității tuturor actorilor implicați în ceea ce privește lucrul cu minorii;
  - continuarea formării profesionale în domeniul audierii minorilor.

 • Proiectul „Eficientizarea sistemului de integritate din Republica Moldova”

  Coordonator: Ministerul Justiției din România
  Partener: Fundația Konrad Adenauer
  Buget: 13.940 Euro (6.000 Euro KAS și 7.940 Euro cofinanțare MJ)
  Perioadă de implementare: anul 2015

  Stadiu: urmează a fi semnat acordul de cooperare cu finanțatorul în vederea implementării proiectului.
  Obiectiv

  Eficientizarea funcționării sistemului de prevenire a incidentelor de integritate, prin analizarea legislației, a modalității de implementare a cadrul normativ în materia integrității (declarării averilor, conflictelor de interese, incompatibilităților) din Republica Moldova, precum și prin formularea unor recomandări punctuale în acest scop, inclusiv din perspectiva unor eventuale modificări de ordin legislativ.

 • Proiectul “Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”

  Coordonator: Ministerul Justiției
  Partener: Basel Institute on Governance, Elveţia
  Buget: de 357.661 CHF (dintre care 85% - 304.011,85 CHF contribuția Guvernului Elvețian şi 15% - 53.649,15 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției)
  Perioada de implementare: 18 luni
  Stadiu: Proiectul a fost aprobat de finanțator. Urmează semnarea între Ministerul Justiției si Organismul Intermediar Elvețian a Acordului de Activitate.

  Obiectiv

  Consolidarea rezultatelor atinse prin derularea proiectului “Consolidarea competenţelor în domeniul recuperării creanţelor” (“Assets Recovery Competences)”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse, în ceea ce privește sporirea eficienței instituțiilor statului în activitatea de recuperare a creanțelor rezultate din infracțiuni, prin îmbunătățirea cunoștințelor specialiștilor români ce își desfășoară activitatea în domeniu.

 • Proiectul „Instruirea judecătorilor cu privire la drepturile cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale”

  Aplicant: Ministerul Justiției din România
  Parteneri: Curțile de Apel Brașov, Constanța, Craiova și Suceava (România), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania) și Academia Judiciară (Croația);
  Buget: 297.027,28 Euro (grant de la Comisia Europeană 237.621,82 Euro + 59.405,46 Euro cofinanțare parteneri – din care 29.700,46 Euro contribuția MJ)
  Perioadă de implementare: noiembrie 2015 – noiembrie 2017

  Stadiu:
  A fost semnată convenția de grant între Ministerul Justiției și finanțator, Comisia Europeană, urmând ca în curând să înceapă implementarea activităților proiectului.
  Obiectiv

  Formarea profesională a judecătorilor cu privire la drepturile procedurale ale persoanelor investigate sau urmărite penal în conformitate cu reglementările europene în materie (Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale și Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale).

 • Proiectul „Building on ECLI (BO-ECLI)”

  Aplicant: Knowledge Centre for Official Governmental Publications (KOOP), din cadrul Ministerului de Interne din Olanda
  Parteneri: Alma Mater Studiorum –Universitatea din Bologna (Italia), Centrul de Registre și Sisteme Informatice (Estonia), Consiliul de Stat (Olanda), Centrul de documentare al Consiliului Judiciar General (Spania), Organizația Europeană de Drept Public (Grecia), Serviciul Public Federal de Justiție (Belgia), Institutul pentru teorie și tehnici informatice (Italia), Ministerul Justiției (România), Ministerul Justiției (Ungaria), Curtea Supremă de Justiție (Croația), Universitatea din Torino (Italia).
  Buget: 1.086.329,96 Euro (869.063,97 Euro grant de la Comisia Europeană și 216.065,152 Euro cofinanțare asigurată de parteneri, din care contribuția MJ este de 1.200,84 Euro)
  Perioada de implementare: octombrie 2015 – octombrie 2017
  Stadiu:
  Proiectul se află în implementare, partenerii de proiect derulând în prezent activitățile stabilite în vederea atingerii obiectivului acestuia.
  Obiectiv:

  Implementarea la nivelul bazelor de date cuprinzând jurisprudența Statelor Membre partenere în proiect (hotărâri judecătorești emise de instanțe naționale) a codului unic de identificare (ECLI – European Case Law Identifier) și, ulterior, interconectarea acestora cu motorul de căutare ECLI al portalului european e-Justice, în vederea facilitării accesului la jurisprudența UE.

 • Proiectul „iSupport (sistemul de mangement de caz și de comunicație) pentru recuperarea pensiilor de întreținere din străinătate”

  Aplicant: Conferinţa de Drept Internaţional Privat de la Haga
  Parteneri: Ministerul Justiției, Consiliul Barourilor Europene (Belgia), Ministerul Justiției din Austria, Institutul Teoriei și Tehnicilor Informației Juridice (Italia), Uniunea Internațională a executorilor judecătorești, precum și alte instituții din Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Olanda, Norvegia și Elveția
  Buget: 926.658,10 Euro (717.572,64 Euro grant CE + 209.085,46 Euro - cofinanţare asigurata de parteneri, din care 6.000 Euro contribuția MJ)
  Perioada de implementare: septembrie 2014 – august 2016
  Obiectiv și rezultate

  Obiectiv:
  Eficientizarea punerii in aplicare de către statele partenere a dispoziţiilor Convenţiei de la Haga din 2007 privind obţinerea pensiei de întreţinere pentru copii şi alţi membri ai familiei şi a Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18.12.2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere, prin crearea unui sistem comun IT de management al cauzelor şi al comunicaţiilor.
  Stadiu/rezultate:
  - Au fost organizate o serie de videoconferințe ale grupurilor de lucru constituite în cadrul proiectului în vederea elaborării specificațiilor tehnice şi funcţionale ale sistemului;
  - A fost selectat contractorul care va realiza sistemul de management de caz și comunicații, până în prezent fiind realizate câteva module din cadrul sistemului.

 • Proiectul „Noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală și autoritățile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigații financiare în cauze transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor”

  Aplicant: Ministerul Justiției din România
  Parteneri: Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (România), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania);
  Buget: 268.042 Euro (grant de la Comisia Europeană 241.237,8 Euro + 26.804,2 Euro cofinanţare parteneri – din care 10.940,6 Euro contribuția MJ)
  Perioadă de implementare: septembrie 2014 – august 2016

  Stadiu: Proiectul se află în implementare, partenerii de proiect derulând în prezent activitățile stabilite în vederea atingerii obiectivului acestuia.
  Obiectiv

  Creşterea eficienţei specialiştilor implicaţi în lupta împotriva criminalităţii economice şi financiare, prin perfecţionarea profesională a specialiştilor vizaţi cu privire la cele mai bune metode de investigare, depistare şi confiscare a produselor infracţiunilor, precum şi prin elaborarea unui ghid de bune practici bazat pe experiența Statelor Membre partenere.