Print

Proiectul de de Ordin  pentru modificarea art. 9 din Ordinul ministrului justiției nr. 1417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de de Ordin  pentru modificarea art. 9 din Ordinul ministrului justiției nr. 1417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.