Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016.

Proiect de Hotărâre | Notă de fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 8 august 2016, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1060 sau la adresa de e-mail anca.stroe@just.ro.