Print

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plății cotizaţiei anuale de participare a Ministerului Justiţiei la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plății cotizaţiei anuale de participare a Ministerului Justiţiei la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 01.07.2015-30.06.2016.

Proiect de hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.