Print

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie” și Curtea Constituţională, precum şi pentru funcţionarii publici şi personalul contractual care îşi desfăşoara activitatea în cadrul instituţiilor din sistemul justiţiei

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie" și Curtea Constituţională, precum şi pentru funcţionarii publici şi personalul contractual care îşi desfăşoara activitatea în cadrul instituţiilor din sistemul justiţiei, însoțit de nota de fundamentare.

Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, până la data de 12 decembrie 2017, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail melindastoica@just.ro sau dean@just.ro