Print

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul  de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.”

Proiect de Hotarare | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.