Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafețe aflate în administrarea Ministerului Justiției și a instanțelor judecătorești

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafețe aflate în administrarea Ministerului Justiției și a instanțelor judecătorești, Nota de fundamentare și anexele la acest proiect.

Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexe

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro