Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din administrarea Curţii de Conturi, în administrarea Direcției Naționale Anticorupție.

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din administrarea Curţii de Conturi, în administrarea Direcției Naționale Anticorupție.

Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexele 1 si 2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.