Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției, respectiv a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în domeniul public al Orașului Aleșd, Județul Bihor.

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției, respectiv a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în domeniul public al Orașului Aleșd, Județul Bihor.

Proiect de Hotarâre | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.