Print

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea evenimentului „Centenarul Marii Uniri – o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană” la Alba Iulia

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului  privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea evenimentului „Centenarul Marii Uniri – o istorie a justiţiei moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană” la Alba Iulia, la data de 16 noiembrie 2018, însoțit de nota de fundamentare.

Proiect Hotarare | Nota de fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail melindastoica@just.ro sau dean@just.ro.