Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului pentru reutilizarea bunurilor imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind aprobarea Regulamentului pentru reutilizarea bunurilor imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului.

 Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 0372.041.195 și 0372.271.435  sau la adresele de e-mail dean@just.ro și anabi@just.ro.