Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr.35 la Hotărâre Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, Nota de fundamentare și anexa

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr.35 la Hotărâre Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, Nota de fundamentare și anexa la acest proiect.

Proiect de HotărâreNota de fundamentareAnexa

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Partajati pe FacebookShare on Facebook0