Print

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă, din subordina Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul  de hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă, din subordina Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.”

Proiect de Hotarare | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.