Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.