Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Spital Bucureşti – Jilava din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Spital Bucureşti - Jilava din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării, însoțit de nota de fundamentare şi anexe

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexe

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.