Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului Craiova din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului Craiova din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.

Proiect de hotarare | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.