Print

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul Național al Magistraturii

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul Național al Magistraturii, însoțit de nota de fundamentare.

Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.