Print

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unei părți din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Fondurilor Europene

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unei părți din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justiției în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene.
Proiect Hotărâre | Anexa 1 | Anexa 2 | Nota de fundamentare
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.