Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor.

Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare | Lista imobile

 Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.