Print

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea la Bucureşti a unei serii de manifestări ocazionate de împlinirea a 25 de ani de la înființarea Institutului Național al Magistraturii, însoțit de nota de fundamentare.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea la Bucureşti a unei serii de manifestări ocazionate de împlinirea a 25 de ani de la înființarea Institutului Național al Magistraturii, însoțit de nota de fundamentare.

Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare | Normativele de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ocazionate de desfășurarea festivității de sărbătorire a 25 ani de la înființarea Institutului Național al Magistraturii

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro

Partajati pe FacebookShare on Facebook0