Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Confederației Europene de Probațiune și a Conferinței Alternative la detenție, la București, în perioada 5 – 7 octombrie 2016

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Confederației Europene de Probațiune și  a Conferinței Alternative la detenție, la București, în perioada 5 – 7 octombrie 2016.

Proiect de hotarare | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 05 septembrie 2016, ora 10.00, pe adresa Direcției Naționale de Probațiune, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau la adresa de e-mail dp@just.ro .