Print

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinței la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor provenite din Infracțiuni

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinței la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor provenite din Infracțiuni.

Proiect de Hotărâre | Anexa 1Anexa 2 | Nota de fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 19 august 2016, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1060 sau la adresele de  e-mail: anabi@just.ro și roxana.serbanoiu@just.ro.