Print

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada” în „Cartierul pentru Justiție” și “proiecte de interes public ale Municipiului București” precum și pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada” în „Cartierul pentru Justiție” și “proiecte de interes public ale Municipiului București” precum și pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului.

Proiect de HotărâreNotă de Fundamentare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1092 sau la adresa de e-mail: dipfie@just.ro, până la data de 5 iulie 2019.