Print

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov și pentru transmiterea acestuia în administrarea Direcției Naționale Anticorupție

„În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov și pentru transmiterea acestuia în administrarea Direcției Naționale Anticorupție.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.”