Print

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al județului Olt

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt  în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al județului Olt”.

Proiect de Hotarare | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.