Print

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea anexei nr.14 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor domeniului public al statului

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea anexei nr.14 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor domeniului public al statului”.

Proiect Hotarare | Anexe | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.