Print

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul probațiunii și al sistemului penitenciar între Ministerul Justiției din România și Ministerul Executării Pedepselor din Georgia

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul probațiunii și al sistemului penitenciar între Ministerul Justiției din România și Ministerul Executării  Pedepselor  din Georgia, semnat la 27 aprilie 2017, la București.

Proiect de hotarare | Nota de fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1079 sau la adresa de e-mail dreptinternational@just.ro  , în termen de cel mult 10 zile de data publicării pe site-ul Ministerului Justiției.