Print

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 – 2024

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 - 2024.

Proiect Hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1160 sau la adresele de e-mail dpc@just.ro şi secretariat-tehnic@anp.gov.ro.