Print

Proiectul de Hotărâre privind cheltuielile aferente proiectului de investiții „SISTEMUL ELECTRONIC INTEGRAT AL ONRC CONSOLIDAT SI INTEROPERABIL DESTINAT ASIGURARII SERVICIILOR DE E-GUVERNARE CENTRATE PE EVENIMENTE DE VIAȚĂ (ONRC V2.0)”

În temeiul art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice textul proiectului de Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „SISTEMUL ELECTRONIC INTEGRAT AL ONRC CONSOLIDAT SI INTEROPERABIL DESTINAT ASIGURARII SERVICIILOR DE  E-GUVERNARE CENTRATE PE EVENIMENTE DE VIAȚĂ (ONRC V2.0)”

Proiect de Hotărâre | Notă de fundamentare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul menționat pot fi transmise, în scris, pe adresa Ministerului Justiției (str. Apolodor, nr.17, sector 5, București), pe fax la nr.021/318 33 09 sau la următoarea adresă de e-mail: dean@just.ro