Print

Proiectul de Hotărâre privind închirierea unor spații aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind închirierea unor spații aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului  Justiției

Proiect de Hotărâre | Notă de fundamentare | Anexă

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro