Print

Proiectul de Lege de modificare și completare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de Lege de modificare și completare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Proiect de legeExpunere de motive |Minuta dezbatere publicaTabel cu observatiile transmise de sindicatele din ANP

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, in intervalul 03.11-13.11.2016  pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.