Print

Proiectul de lege de ratificare a Acordului-cadru de Împrumut dintre Romania si BDCE – Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare in Romania

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de lege de ratificare a Acordului-cadru de Împrumut dintre Romania si BDCE  - Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare in Romania.

Proiect lege | Expunere de motive