Print

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor și expunerea de motive.

Proiect de legeExpunere de motive | Anunt dezbatere publică | Minuta dezbaterii publice privind Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor. Data publicării: 19.09.2018

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195  sau la adresa de e-mail dean@just.ro până la data de  18.07.2018, inclusiv.