Print

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Proiect de legeExpunere de motive

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise până la data de 6 septembrie 2016,  pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr.17, sector 5, București, sau la adresa de e-mail DSC@just.ro