Print

Proiectul de Lege pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

Proiect de lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.