Print

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, în data de 19 februarie 2013 și pentru ratificarea Protocolului privind aplicarea provizorie a Acordului privind Curtea unică în materie de brevete

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, în data de 19 februarie 2013 și pentru ratificarea Protocolului privind aplicarea provizorie a Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare la data de 1 octombrie 2015 și semnat de România la Bruxelles, în data de 14 septembrie 2016.

Proiect de lege | Expunere de motive

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, prin fax, la nr. 037 204 1099 sau la adresa de e-mail daedo@just.ro.