Print

Proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.

ANUNȚ ANULARE DEZBATERE PUBLICĂ

referitoare la proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției

Urmare solicitării din data de 21 februarie 2020 a Centrului de Resurse Juridice, inițiatorul dezbaterii publice anunțate pentru data de 24 februarie 2020, ora 10, de a se întrerupe procedura de dezbatere publică a Proiectului de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, Ministerul Justiției comunică anularea dezbaterii publice anunțate, urmând ca organizarea dezbaterii să fie reprogramată, în condițiile legii, după învestirea unui nou Guvern.

Proiect de Lege | Expunere de motive|Anunț dezbatere publică

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,  Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.