Print

Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc şi Expunerea de motive

Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc | Anexe | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei - str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti  - sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.