Print

Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru actualizarea situației centralizate a clădirilor care sunt necorepsunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr.2773/C/2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției pentru actualizarea situației centralizate a clădirilor care sunt necorepsunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr.2773/C/2017

Proiect Ordin | Anexa | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, sau la adresa de e-mail dean@just.ro.