Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea formularului prin care băncile transmit Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice „Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea formularului prin care băncile transmit Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate”.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 27.04.2016, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037.204.10.61, sau la adresa de e-mail sna@just.ro.