Print

Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea şi executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotarea personalului de penitenciare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea şi executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotarea personalului de penitenciare.

Ordin | Referat de aprobareInstructiuni | Anexa nr. 1 | Anexa nr. 2Anexa nr. 3 | Anexa nr. 4 | Anexa nr. 5 Anexa nr. 6 | Anexa nr. 7 | Anexa nr. 8 Anexa nr. 9  | Anexa nr. 10 | Anexa nr. 11

 Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.