Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare precum și a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare precum și a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anunț dezbatere publică| Minuta dezbaterii publice | Proiect Ordin - forma refăcută

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.