Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli ale penitenciarelor – spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, însoțit de referatul de aprobare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei publică Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli ale penitenciarelor - spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | Norme metodologice | Macheta finala buget

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.