Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind articolele de curățenie și igienă individuală și colectivă asigurate de către administrația locului de deținere

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind articolele de curățenie și igienă individuală și colectivă asigurate de către administrația locului de deținere, însoțit de Referatul de aprobare.

Proiect de ordinReferat aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.