Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european – EUID al profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului și a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerțului.

În temeiul articolului 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european - EUID al profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului și a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerțului.

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Observațiile și propunerile privind proiectul menționat pot fi transmise, în scris, pe adresa Ministerului Justiției (str. Apolodor, nr.17, sector 5, București), pe fax la numărul 037-2041195 sau la următoarele adrese de e-mail: valentina.burdescu@onrc.ro, crosianu@just.ro; persoane de contact: Valentina Burdescu, director general, Oficiul Național al Registrului Comerțului; Claudia Roșianu, consilier juridic, Direcția Elaborare Acte Normative.