Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare și reparații

În temeiul dispozțiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare și reparații, însoțit de referatul de aprobare

Proiect de OrdinReferat de aprobare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro