Print

Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism,  însoţit de referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 29 decembrie 2016, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.