Print

Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților și programelor educative, de asistență psihologică și asistență socială din locurile de deținere aflate în subordinea Aministrației Naționale a Penitenciarelor

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților și programelor educative, de asistență psihologică și asistență socială din locurile de deținere aflate în subordinea Aministrației Naționale a Penitenciarelor

Proiect de ordin | Referat de aprobare | Anexe

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris,   pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Partajati pe FacebookShare on Facebook0